Şirket Kuruluş ve Organizasyon Hizmetleri
 • Yabancı Şirket Kuruluşu (Ortak ve Limited),
 • Yabancı Şirket Şube veya İrtibat Bürosu Oluşumu,
 • Serbest Ticaret Bölgelerinde Şirket Kuruluşu,
 • Anonim Şirket Kuruluşu,
 • Limited şirket,
 • Komandit Şirketi (Limited Ortaklık),
 • Sermaye Artışı ve Ödenmiş Sermaye Raporu,
 • Hisse Devri,
 • Adres değişikliği,
 • Şube, Depo, Teşhir, Fabrika vb. Ana işyerine bağlı ek birimlerin kurulması,
 • Anonim Şirket Mali Genel Kurul İşlemleri,
 • Şirket İmza Yetkilisinin Atanması,
 • Esas Sözleşmede Değişiklik Yapılması,
 • Şirket fesih prosedürü