Kapsamlı ve güvenilir finansal yönetim raporlamasının geliştirilmesinde danışmanlık hizmeti.

  • Uluslararası Muhasebe Standartlarına uygun finansal raporların hazırlanması,
  • Mali tablolar hazırlamak, raporlama-analiz etmek,
  • İş faaliyetine uygun raporlar hazırlamak,
  • Özel amaçlı finansal raporlar hazırlamak