• Şirketinizin faaliyet yapısına uygun bir muhasebe sistemi kurun,
• Muhasebe kayıtlarının Türk Vergi Usul Kanununa uygun olarak tutulması,
• Yönetim muhasebesi için mali danışmanlık sağlamak,
• Kontrol, denetim ve raporlama hizmetlerinin verilmesi,
• Şirket faaliyetlerine ilişkin Satın Alma, Gider ve Satış faturaları, Kasa, Banka ekstreleri ve cari hesabın muhasebe sistemine kaydedilmesinin kontrolü ve takibi,
• Aylık ve üç aylık hesap kapama hazırlıkları,
• Sabit kıymetlerin ve döviz değerlemelerinin takibi,
• KDV iade raporlarının hazırlanması ve takibi,
• E-defter yükleme ve onaylama prosedürleri