Blog

Mali Müşavir Kimdir?

Genellikle üniversitenin iktisat, maliye, işletme ve kamu yönetimi gibi bölümlerinden mezun olan mali müşavirler stajlarını tamamladıktan sonra bakanlığın yaptığı sınava tabi tutulurlar. Sınavda başarılı olduktan sonra, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun hükümlerine göre meslek icrası hakkı kazanırlar. Bu hakkı kazanan mali müşavirler Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) unvanını alırlar. Söz konusu meslekte 10 seneyi tamamlayıp girdiği sınavda başarılı olan SMMM’ler Yeminli Mali Müşavir (YMM) unvanını alıp görev ve sorumluluk alanlarını genişletebilirler.

Mali müşavirler şirketlerin finansal işlemlerinin yürütülmesinde oldukça önemli bir rol oynarlar. Çünkü en temel işleri muhasebedir. Biliyorsunuz ki, muhasebe oldukça hassas bir ölçüm işidir. Muhasebe sayesinde bir işin kar getirip getirmediğini ölçümleyebilir; işinizi büyütmek ya da sonlandırmak için karar alabilirsiniz. Tam da bu noktada şayet mali işlemler doğru ölçülmezse yani eksik ya da hatalı muhasebe yapılırsa, işletmenin gerçek durumu anlaşılamaz. Bu yüzden mali müşavirlerin yapmış olduğu işler büyük önem arz eder.