Blog

Mali Müşavir Hangi İşleri Yapmaktadır ?

SGK primlerinin ve vergilerin ödenip ödenmediğini denetlemek, takiplerini yapmak; gerekli durumlarda ödemeyen vatandaşlara gerekli ikazların yapılmasını sağlamak. Önceden elden toplama işinde de olan mali müşavirler gelişen bankacılık hizmetleriyle birlikte, gelen ve geciken ödemeleri bankalar üzerinden takip ederler.

Vergiden ve söz konusu primlerden mükellef şahısları genelde telefonla ve bazen mail ile bilgilendirmek; gecikme ya da eksik ödeme durumlarında gerekli uyarıları yapmak.

Mali tabloların hazır hale gelmesini sağlamak ve onları aylık ya da yıllık raporlar halinde düzenlemek. Bu noktada da yine mükellefler ile birlikte çalışırlar.

Çeşitli vergilerin Maliye Bakanlığı’na bildirilmesini sağlamak. Bu vergiler sırasıyla: Geçici vergi, Damga vergisi, Kurumlar vergisi, Katma değer vergisi, Yıllık gelir vergisi olarak sıralanabilir.

Aylık iş gücü çizelgelerinin hazırlanmasından da sorumludurlar. Bu çizelgeleri aylık periyotlar halinde İş-Kur’a gönderirler.

Söz konusu vergi mükelleflerinin yanında her daim sigortalı çalışanlar mevcuttur. Hali hazırdaki sigortalı çalışanların çeşitli işlemlerinden de mali müşavirler sorumludurlar. Çalışanların ücret bordrolarının hazırlanması müşavirlerin başlıca işlerinden biridir. Aynı zamanda çeşitli işten çıkma ya da çıkarma durumlarında tazminatların hesaplanması ve çalışanlara vaktinde takdim edilmesi de sorumlukları arasındadır.

Sgk’ya bağlı iş yerlerinin açılış ve kapanışına dair gerekli ve resmi evrakların hazırlanması ve hazırlanan evrakların yasal yollardan gerekli yerlere zamanında ulaştırmak mali müşavirlerin görevleri arasındadır.

İş ve Sigorta Kanunları yapıları ve içerikleri gereği çok fazla terimsel ifadeler ve anlamlarla doludur ve normal vatandaşların anlaması epey zordur. Bu noktada mali müşavirler mükelleflerini, bu kanunlar kapsamında aydınlatırlar ve onlara yol gösterirler.